Nhảy đến nội dung
Nguyên liệu

DIFENOCONAZOLE 97%

Thuốc diệt nấm difenoconazole là loại thuốc diệt nấm phổ rộng kiểm soát nhiều loại nấm. Nó hoạt động như là xử lý hạt, phun foliaire và nấm nấm thông toàn thân. Difenoconazole là một loại thuốc diệt nấm phổ rộng kiểm soát nhiều loại nấm - bao gồm các thành viên thuộc các gia đình Aschomycètes, cơ-omycètes và tử cung. Nó hoạt động như là xử lý hạt, phun foliaire và nấm nấm thông toàn thân.

THÔNG TIN NGUYÊN LIỆU

Tên DIFENOCONAZOLE 97%
Ngoại quan Dạng BỘT
Công thức C19H17CI2N303
Xuất xứ TRUNG QUỐC

Thuốc diệt nấm difenoconazole là loại thuốc diệt nấm phổ rộng kiểm soát nhiều loại nấm. Nó hoạt động như là xử lý hạt, phun foliaire và nấm nấm thông toàn thân. Difenoconazole là một loại thuốc diệt nấm phổ rộng kiểm soát nhiều loại nấm – bao gồm các thành viên thuộc các gia đình Aschomycètes, cơ-omycètes và tử cung. Nó hoạt động như là xử lý hạt, phun foliaire và nấm nấm thông toàn thân.

Contact Me on Zalo
0981757779