Nhảy đến nội dung
" alt="Lúa">

Lúa

Lúa là cây lương thực chính đóng vài trò rất quan trọng trong việc đảm bảo an ninh lương thực của nhiều nước trên thế giới nói chung, Việt Nam nói riêng. Ở nước ta, lúa là cây lương thực có diện tích canh tác lớn nhất. Tuy nhiên, những biến đổi trong khí hậu, môi trường, thời tiết… đã khiến sâu bệnh ngày càng nhiều và khó phòng trừ làm giảm năng suất lúa. Bài viết này sẽ giúp bà con nắm vững quy trình canh tác của cây lúa, từ đó tăng năng suất, chất lượng, giá trị của cây lúa.

 

Bệnh hại

Ẩm độ cao, nhiệt độ thấp là điều kiện thuận lợi để nấm và vi khuẩn tấn công và ảnh hưởng đến sự phát triển cuả cây Sầu riêng. Giúp quản lý hiệu quả bệnh Thán thư, Cháy lá, Đốm rong, Nứt thân xì mủ…từ giai đoạn cơi đọt, ra hoa đến khi thu hoạch

(*) Theo kinh nghiệm thực tế của Nhà nông

Giai đoạn Bệnh hại Sản phẩm
Cơi đọt Cháy lá Folpan®️ 50WP
Chết ngọn Custodia®️ 320SC
Chuẩn bị ra hoa Thán thư Custodia®️ 320SC
Đốm rong Super Mastercop®️ 21SL
Trái phát triển & thu hoạch Thối trái Banjo Forte™ 400SC
Thối rễ, xì mủ Banjo Forte™ 400SC
Tảo đỏ Cocadama™ 85WP

Sâu hại

Ẩm độ cao, nhiệt độ thấp là điều kiện thuận lợi để nấm và vi khuẩn tấn công và ảnh hưởng đến sự phát triển cuả cây Sầu riêng. Giúp quản lý hiệu quả bệnh Thán thư, Cháy lá, Đốm rong, Nứt thân xì mủ…từ giai đoạn cơi đọt, ra hoa đến khi thu hoạch

(*) Theo kinh nghiệm thực tế của Nhà nông

Giai đoạn Bệnh hại Sản phẩm
Cơi đọt Cháy lá Folpan®️ 50WP
Chết ngọn Custodia®️ 320SC
Chuẩn bị ra hoa Thán thư Custodia®️ 320SC
Đốm rong Super Mastercop®️ 21SL
Trái phát triển & thu hoạch Thối trái Banjo Forte™ 400SC
Thối rễ, xì mủ Banjo Forte™ 400SC
Tảo đỏ Cocadama™ 85WP
Contact Me on Zalo
0981757779