Nhảy đến nội dung
" alt="Rice">

Rice

Bệnh hại

Ẩm độ cao, nhiệt độ thấp là điều kiện thuận lợi để nấm và vi khuẩn tấn công và ảnh hưởng đến sự phát triển cuả cây Sầu riêng. Giúp quản lý hiệu quả bệnh Thán thư, Cháy lá, Đốm rong, Nứt thân xì mủ…từ giai đoạn cơi đọt, ra hoa đến khi thu hoạch

(*) Theo kinh nghiệm thực tế của Nhà nông

Giai đoạn Bệnh hại Sản phẩm
Cơi đọt Cháy lá Folpan®️ 50WP
Chết ngọn Custodia®️ 320SC
Chuẩn bị ra hoa Thán thư Custodia®️ 320SC
Đốm rong Super Mastercop®️ 21SL
Trái phát triển & thu hoạch Thối trái Banjo Forte™ 400SC
Thối rễ, xì mủ Banjo Forte™ 400SC
Tảo đỏ Cocadama™ 85WP

Sâu hại

Ẩm độ cao, nhiệt độ thấp là điều kiện thuận lợi để nấm và vi khuẩn tấn công và ảnh hưởng đến sự phát triển cuả cây Sầu riêng. Giúp quản lý hiệu quả bệnh Thán thư, Cháy lá, Đốm rong, Nứt thân xì mủ…từ giai đoạn cơi đọt, ra hoa đến khi thu hoạch

(*) Theo kinh nghiệm thực tế của Nhà nông

Giai đoạn Bệnh hại Sản phẩm
Cơi đọt Cháy lá Folpan®️ 50WP
Chết ngọn Custodia®️ 320SC
Chuẩn bị ra hoa Thán thư Custodia®️ 320SC
Đốm rong Super Mastercop®️ 21SL
Trái phát triển & thu hoạch Thối trái Banjo Forte™ 400SC
Thối rễ, xì mủ Banjo Forte™ 400SC
Tảo đỏ Cocadama™ 85WP
Contact Me on Zalo
0981757779